Margraten

In 2007 werd het lied Mergraote van de Schintaler, bewerkt door onze dirigent George Bakx, toegevoegd aan ons repertoire. Tijdens het Lenteconcert van het Gemengd Koor St.Paulus in Heerlen werd het lied voor de eerste keer uigevoerd. Het werd uitstekend gezongen en oogstte veel bijval. Vanaf dat moment wordt het regelmatig op concerten of andere gelegenheden gezongen. Het lied heeft veel los gemaakt bij onze leden, vooral bij hen die de oorlog hebben meegemaakt. Het beschrijft de gebeurtenissen van de Amerikaanse soldaten in de tweede wereldoorlog die ver van huis voor ons gesneuveld zijn en op het Amerikaans kerkhof in Margraten begraven liggen. Door het lied met het juiste gevoel en beleving te zingen weet het koor het publiek te boeien. Een en ander heeft er toe geleidt dat het koor een van de oorlogsgraven geadopteerd heeft.

Dit is het graf van de Amerikaanse soldaat John S. Rokita uit de staat Pennsylvania, die op 1 april 1945 gesneuveld is. Het was daarom niet vreemd dat toen het idee ontstaan is om met het koor de Amerikaanse begraafplaats in Margraten te bezoeken en als eerbetoon het lied Mergraote te zingen. Op zondag 8 juni 2008 zijn we met het koor naar Margraten gereisd.

Samen met de schrijvers en makers van het lied, Guido Frissen en Martin Diederen van de Schintaler, hebben wij het lied Mergraote gezongen. Dank aan beide heren voor de spontane medewerking. Na dit muzikaal eerbetoon hebben we bij het graf van John S. Rokita nog een aantal liederen gezongen. Aansluitend kon iedereen het kerkhof verder bezichtigen. Deze dag heeft veel indrukken bij ons allen achter gelaten en zal ons nog lang heugen.

Twee keer per jaar bezoeken een aantal leden van ons koor het graf en leggen er een bloemetje. Zoals Annie en Frans. Hier te zien in een L1 rapportage (2019)

Onze secretaris Ingrid is op zoek gegaan naar familieleden van de Amerikaanse soldaat John S. Rokita waarvan wij het graf geadopteerd hebben. Na enig zoekwerk is het haar gelukt contact te krijgen met een nicht van John (dochter van de broer van John). In het pdf bestand een foto en persoonsgegevens van John en een e-mail van onze secretaris naar de familie Rokita en de nicht van John.

Mergraote: J. Diederen, G.Frissen (Schintaler), arr. G.Bakx
Zondag 7 januari 2018